Bir Mütercime Mazhar Olabilmek: Mazharu’t-Takdîs bi-Hurûci Tâifeti’l-Fransis İsimli Arapça Tarih Eserinin Çevirisine Dair Bir İnceleme

Yazarlar

  • Halil İbrahim Erol Yazar

Öz

ㅤㅤㅤㅤ

İndir

Yayınlanmış

2023-10-05

Sayı

Bölüm

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE