Editör Kurulu

Sahibi
Prof.Dr. Mürteza BEDİR
Prof.Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Yayın Kurulu
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof.Dr. Jane HATHAWAY
Prof.Dr. Heath LOWRY
Prof.Dr. Baki TEZCAN
Prof.Dr. Feridun M. EMECEN
Doç.Dr. Selçuk Akşin SOMEL
Prof.Dr. Ali AKYILDIZ
Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof.Dr. Seyfi KENAN

Kitâbiyat Editörü
Dr. Mehmet Yıkmaz AKBULUT

Yayın Kurulu Sekreteri
Abdullah GÜLLÜOĞLU 

Sekreter Yardımcıları
Doç.Dr. Özlem ÇAYKENT
Cengiz YOLCU
Sinan KAYA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erdal CESAR