Dergi Hakkında

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


Tarihçe
 
Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayımlanan uluslararası bir akademik hakemli dergidir. 

Kurucusu merhum Prof.Dr. Nejat Göyünç’ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin kuruluş amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.” Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa Osmanlı Araştırmaları’nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” temennisiyle dergiyi yayımlamaya başlamıştı.

Nejat Göyünç’ün yanı sıra Halil İnalcık ve Heath Lowry’nin akademik idaresinde yayın hayatına başlayan derginin yayın kurulunda bugün Lowry, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] itibaren), Feridun M. Emecen (22. sayıdan [2003] itibaren), Jane Hathaway ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] itibaren), Seyfi Kenan (44. sayıdan [2014] itibaren), Ali Akyıldız (45. sayıdan [2015] itibaren), Selçuk Akşin Somel (59. sayıdan [2022] itibaren) ve Hüseyin Yılmaz (59. sayıdan [2022] itibaren) bulunmaktadır.

İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi’nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan (v. 2012) tarafından yayımlanan ve 2004’den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları dergisi 2010 yılında, TDV İslam Ansiklopedisi başta olmak üzere köklü bir akademik yayın tecrübesine ve kapısı tüm araştırmacılara açık zengin bir kütüphaneye sahip olan, dünyanın her yerinden İstanbul’a gelen Osmanlı araştırmacılarını buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından sahiplenildi. 

Osmanlı Araştırmaları 2014 yılına ait 43. sayısından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İSAM'ın müşterek yayını olarak neşredilmektedir. 


Tarayan Endeksler

Osmanlı Araştırmaları 36. sayıdan itibaren ULAKBİM TR Dizin ve Turkologischer Anzeiger tarafından, 37. sayıdan itibaren Arts and Humanities Citation Index- AHCI (Clarivate Analytics) tarafından ve 46. sayıdan itibaren Scopus (Elsevier) tarafından taranmaktadır.