Dividin Gücü: V. Charles Döneminde Tunus Seferi İstihbaratı

Yazarlar

  • Gennaro Varriale Yazar

Anahtar Kelimeler:

Akdeniz çalışmaları- yeni çağ istihbaratı- casusluk- Osmanlı-Habsburg rekabeti- Napoli krallığı- Mağrib

Öz

Osmanlıların onaltıncı yüzyılda Batı Akdeniz’e doğru genişlemesi, Akdeniz’de Habsburglar ile şiddetli bir rekabete dönüşmekte gecikmedi. Elinizdeki makale bu çatışmayı değişik bir açıdan ele almayı amaçlıyor: Habsburg istihbaratı. Bir yandan 1530’larda İç Deniz’deki siyasi değişimleri analiz ederken, öte yandan da İmparator Şarlken’in hizmetindeki en önemli haber alma mekanizması olan Napoli istihbaratını tetkik edeceğiz. Daha da spesifik olarak, İmparator’un Barbaros Hayreddin Paşa’ya karşı giriştiği Tunus Seferi’nde casusluğun rolü ve katkısı üzerinde duracağız.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-15

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS