Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar

Yazarlar

  • Kutluğhan Soyubol Yazar

Anahtar Kelimeler:

İstanbul Amerikan Kız Koleji- Amerikan Protestan Misyonları- Osmanlı-Türk Kadın Hareketi- Feminizm- Sekülerizm

Öz

Bu makale, bir Amerikan Protestan misyoner girişimi olmasına rağmen, dönemin üst düzey akademik standartlarını yakalama arzusu ve karşılaştığı yerel talepler doğrultusunda hızla sekülerleşen (İstanbul) Amerikan Kız Koleji’ne odaklanıyor. Sekülerizmi tekil yerine çoğul ve epistemik bir kategori olarak ele alan çalışma, bu bağlamda koleje XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başında Amerikan sekülerizmi ile Osmanlı-Türk sekülerizmi karşılaşmasında şekillenen bir kurum olarak yaklaşıyor. Makale ayrıca aynı dönemde kolejin nasıl ve ne şekillerde Amerikan misyoner süfrajet kadınlar ile Osmanlı-Türk kadın hareketinin kesişme noktası haline geldiğini takip ediyor. Genelgeçer “kadın özgürleşmesi” ve kolejin bu süreçteki rolü söylemine mesafeli yaklaşan makale, Amerikalı misyoner kadınlar ile Osmanlı-Türk kadınları karşılaşmasının, ilerlemeci ya da oryantalist bir tavır yerine, nasıl çoğulcu ve ulusötesi bir yaklaşımla kadınlık ortak paydası üzerinden düşünülebileceğini ve böyle bir yaklaşımın Osmanlı-Türk kadın tarih yazımı için ne gibi yeni olasılıklar sunabileceğini ele alıyor. 

İndir

Yayınlanmış

2023-09-14

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS