Sınırlar ve Fırsatlar: Geç Osmanlı Döneminde Kadınlar ve Eğlence Sektöründeki Deneyimleri

Yazarlar

  • Nalan Turna Yazar

Anahtar Kelimeler:

Eğlence- tiyatro- kadın sanatçılar- altı sınıf kadın- orta sınıf kadın- cinsellik- Osmanlı devleti

Öz

Bu makale, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde (19. ve 20. yüzyıl) eğlence sektöründeki orta ve alt sınıf kadınların deneyimleri ve çeşitli aktörler ile olan karmaşık ilişkilerini incelemektedir. Makale, gayrimüslim Osmanlı ve yabancı orta sınıf kadın girişimci ve işletmecilere kıyasla, orta sınıf Osmanlı Müslüman kadınlarının bu sektörde özel mülk sahibi olarak göründüklerine işaret etmektedir. Ayrıca orta sınıfın alt kesimini temsil eden sektördeki serbest çalışan kadınlara da dikkat çekmektedir. Daha sonra akrobat, şarkıcı, dansçı ve aktrist olarak iş yapan alt sınıf Osmanlı gayrimüslim ve yabancı kadınları ele almaktadır; Müslüman kadınlar kültürel/dini nedenlerle 1920’ye kadar tiyatro sahnesinde yer alamadılar. Bu yaklaşım sektöre dahil olan kadınları alt ve orta sınıf olarak kategorize etmekte, çeşitli rollerini ve dini/etnik kökenlerini belirlemektedir. Önerilen analizde temel olan alt sınıf çalışan kadınların gündelik deneyimleridir; onların cinselliklerini sergilemeleri, fuhuş yapmaları, erkek şiddetine maruz kalmaları ve eğlence sektöründe yer alan devlet, müşteriler ve farklı diğer aktörlerle girift ilişkileri. Böylece bu makale, etnik/dinsel, sınıfsal ve toplumsal cinsiyet boyutlara sahip dinamik eğlence sektörüne dahil olan kadınların seslerini yakalamayı amaçlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-14

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS