“Levant Kumpanyası Beni Bu Yerin, Eğriboz’un ve Bütün Yunanistan’ın Konsolosu Tayin Etmekle Onurlandırdı”: İngilizlerin Selanik’teki Kurumsal Tezahürleri

Yazarlar

  • Mehmet Demiryürek Yazar

Anahtar Kelimeler:

Fransız konsolosluğu- Tercüman- Levant Kumpanyası- Yunanistan

Öz

1581-1826 yılları arasında Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi ilişkileri Levant Kumpanyası tarafından idare edildi. İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi ile Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren İngiliz konsolosları hem Levant Kumpanyası’nı hem de İngiliz hükumetini temsil ediyorlardı. Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerine dayanan bu çalışma, XVIII. yüzyılın ilk yıllarında Selanik’te İngiliz konsolosluğunun kuruluşunu ve ilk konsolos Richard Kemble’nin faaliyetlerini incelemektedir. Araştırma, Selanik’te İngiliz Konsolosluğu’nun kurulması ile onun çok yönlü etkilerini ortaya çıkarmayı, daha kapsamlı ve daha rasyonel bir tarihsel araştırma meydana getirmek için farklı arşivlerdeki belgelerin karşılaştırmalı değerlendirilmesinin önemini vurgulamayı ve geçmişteki insani faaliyetler hakkında daha derin bir kavrayışı başarmayı istemektedir. Çalışmada kullanılan belgeler Hertfordshire’deki Hertfordshire Archives and Local Studies ile İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Londra’daki (Kew) National Archives’de bulunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-22

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS