Ticari Kaygılar ve Halk Sağlığı Kıskacında Sakkarinin Memalik-i Osmaniye’ye İdhali

Yazarlar

  • Elif Gültekin Yazar
  • Raşit Gündoğdu Yazar

Anahtar Kelimeler:

Tıp Tarihi- Osmanlı Devleti- Halk Sağlığı- Gıda güvenliği- İlaçların Denetimi- Sakkarin

Öz

Osmanlı Devleti halk sağlığı için bir tehdit olarak gördüğü, yeterince denenmeden piyasaya sürülüp tedavi amaçlı kullanılan kimyasal ve madensel ilaçlarla çok erken dönemlerde mücadele etmeye başlamıştır. XIX. yüzyıldan itibaren ise imzalanan ticari antlaşmalar, diğer tüm ürünlerle beraber kimyasal maddelerin ülkeye serbestçe girmesine olanak sağladığından Osmanlı Devleti yeni tedbirlere başvurmak durumunda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin halk sağlığını koru-mak için kimyasal ve madensel drogların bilinçsiz kullanımına karşı aldığı tedbirleri, 1879 yılında Fahlberg tarafından keşfedilen ve yapay bir tatlandırıcı olan sakkarin özelinde ele almaktır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-14

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS