Kahvehane Sosyalleşmesi: Temalar, Problemler ve Yollar

Yazarlar

  • Özlem Çaykent Yazar
  • Derya Gürses Tarbuck Yazar

Anahtar Kelimeler:

Kahvehane- Sosyalleşme- Yeniçağ

Öz

Bu makalenin amacı Yeniçağ Kahvehane Sosyalleşmesi üzerine bir takım unsurları tartışmaktır. Bu unsurlardan ilki Yeniçağ Sosyalleşmelerini anlamak konusunda Habermas paradigmasının ötesine geçmek gerekliliğidir. Bu konuyu da yakından ilgilendiren ikinci unsur bu makalede Doğu ve Batı’nın kültürel karakteristiklerini göz ardı etmeden Yeniçağ Kahvehanelerine Global bir perspektiften bakma gerekliliğidir. Düşünce Tarihi perspektifi Yeniçağ Kahvehane literatürünün değinmesi gereken üçüncü unsurdur. Bu bağlamda tartıştığımız konu bu türden sosyalleşmelerin kurumsal olmaması durumu dikkate alınması gerekliliğidir. Bu makalenin değindiği son unsur da Kahvehaneler ile ilgilenirken kullanılan ilk el kaynaklar hakkındadır. Daha önce kullanılmamış ve bazen de Kahvehane dışı kaynak kullanımının bu makalede Yeniçağ Sosyalleşmeleri hakkında daha geniş bir perspektif kazanmak açısından önemi vurgulanmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-05

Sayı

Bölüm

İÇİNDEKİLER / CONTENTS